Bombhund

Bombhunden är en hund som är specialiserad för att söka efter bomber, minor och andra sprängämnen. De förekommer då både inom militär och polis, även om den militära varianten vanligtvis kallas för minhundar. Bombhundar har ett flertal olika arbetsuppgifter, som bland annat att söka igenom byggnader som utsatts för bombhot, eller som ska inhysa större evenemang. Även om hundar specialtränade för att hitta olika former av sprängämnen använts länge, främst i krig som minhundar, är renodlade bombhundar ett relativt nytt fenomen. Sådana renodlade bombhundar har tränats i Sverige sedan 1986, även om länder där terrordåd med sprängämnen var tidigare ute. Svenska bombhundar hittar, lyckligtvis, sällan vad de letar efter, men ett uppmärksammat fall skedde 2012, när en bombhund hittade en misstänkt bomb vid Ringhals. Det visar på vikten av bombhundar; även om de inte hittar någon bomb 9,999 gånger av 10,000, så kan den där bomben de hittar förhindra en katastrof.

 

Kraven på bombhundar liknar de som för andra typer av sökhundar: de ska helt enkelt ha ett bra luktsinne, en förmåga att hålla huvudet kallt, koncentrationsförmåga och så vidare. Den huvudsakliga skillnaden är den typ av ämnen som den är tränad att markera. Det finns ju också en hel del olika sprängämnen att känna igen. I och med att västvärlden drabbats av terrorhysteri, så kommer säkerligen efterfrågan på bombhundar att fortsätta att öka.

 

Minhunden kan kanske vid ett förstå påseende inte vara lika viktig idag som under äldre tider, med tanke på moderna metalldetektorer. Men faktum är att de fortfarande spelar en viktig roll. För de första kan minhundar känna skillnad på minor och ”vanlig” metall, och för de andra så är deras nosar så pass känsliga att även metalldetektorer får sig en match. Det gör att minhundar används än idag, vid minröjningsarbeten och olika räddningsinsatser runtom i världen. När det gäller aktiva insatser, för att snabbt kunna leda räddningspersonal till skadade personer i ett minfält är minhundar svåra att överträffa.

 

En variant av bombhundar är hundar som specialiserat sig på att söka efter vapen och ammunition. Dessa hundars arbetsuppgifter överlappar med bombhundens, då de delvis lärt sig att söka efter samma saker.

 Kontakta oss

Telefon: 070 - 310 22 132

Mail: info@sokhund.se