Jakthund

Jakt är troligtvis det ursprungliga skälet till att hunden ursprungligen tämjdes och skildes från vargen. Då den stammar från vargen har den fortfarande kvar instinkter att jaga i flock, vilket gör att den passar utmärkt som jaktkamrat till oss tvåbeningar. I dag finns det ett flertal olika jakthundar, med olika uppgifter, och jakthunden är den absolut vanligaste formen av arbetande hund. Exakt hur många som finns i Sverige är inte helt klart, men enligt vissa uppgifter sägs var femte hund i Sverige vara en jakthund, vilket skulle innebära att det kan finnas upp till 200,000 jakthundar. De flesta av dessa hundar är då inte jägare på heltid, liksom inte heller deras hussar och mattar. Jakthundar fyller ett stort antal funktioner inom jakt, vilket gör att en stor mängd raser och storlekar finns representerade.

 

De krav som ställs på olika jakthundar varierar enormt. Den jaktuppgift en apporterande hund, en drivande hund eller en ledhund. Vilken typ av jakthund man använder sig av beror på vilken typ av vilt man är efter, och hur jakten i övrigt går till. Ledhund är kanske det man spontant tänker på när det gäller jakt. Dessa hundar använder helt enkelt sitt luktsinne för att spåra upp bytesdjuret i fråga, och ställer då stora krav på både hund och jägare vad gäller tystnad, förmåga att gå mot vinden och så vidare. I Sverige används ledhundar främst vid jakt på älg.

 

En drevhund å andra sidan är motsatsen till tyst. Den arbetar genom att med ivrigt skällande driva bytesdjuren mot skytten, som då kan nedlägga dem. En annan variation på drivande jakt är den engelska rävjakten, som går ut på att hundar jagar en räv tills de antingen fångar den, den dör av utmattning eller lyckas undkomma. Denna typ av drivande jakt, hetsjakt, förekommer inte i Sverige, och är förbjuden i flera länder.

 

En viktig jakthund är eftersökshunden, som har till uppgift att följa blodspåret av djur som blivit skadskjutna. Eftersökshund är ett krav efter jakt på flera olika större och medelstora djur. Eftersökshundar används inte enbart vid jakt, utan har också en viktig roll för att finna djur som skadats i trafiken.Kontakta oss

Telefon: 070 - 310 22 132

Mail: info@sokhund.se