Ledarhund

En ledarhund är en hund som specialdresserats för att kunna hjälpa synskadade människor i deras vardag. Att ha en ledarhund ökar markant friheten för många synskadade, som får lättare att förflytta sig. Men en hund är ju en levande varelse, vilket gör att det ställs vissa krav på den synskadade också. Och även om allmänhetens kunskap om ledarhundar är relativt okej i Sverige, så finns det ändå vissa missförstånd som kan behöva redas ut. I princip alla, som inte är barn, vet säkert numera att man inte ska distrahera en arbetshund. Även om ledarhundar är ett under av lugn, så är de fortfarande hundar och inte robotar. Men till skillnad från vad som kanske är gängse uppfattning, så leder inte hunden den synskadade. Det är i stället en form av samarbete, där den synskadade bestämmer vart man ska gå, och ledarhunden hjälper till så att det hela går bra. Man säger alltså inte åt ledarhunden att, ”gå till apoteket nu”, och så följer man med.

 

Det finns inga specifika krav på vilken ras en ledarhund ska vara av. Även om labrador retriever nog är vad många oftast associerar med ledarhundar, så är grundkraven att hunden ska ha visat förmåga till lugn och tålamod, inte vara lättskrämd och så vidare. Då ledarhunden är en av de mest personliga arbetshundarna är sådana saker lite extra viktiga; en ledarhund som blir skrämd, eller börjar jaga någonting när den arbetar kommer ju att ställa till stora bekymmer för den synskadade.

 

Det finns idag runt 300 ledarhundar i aktiv tjänst. För att få en ledarhund som synskadad finns en del krav. För det första ska man sakna ledsyn och ha behov av vit käpp. Man måste också ha en god social situation, och förmåga att kunna ge hunden ett gott hem. Men att få ledarhund går inte med automatik, utan kräver hembesök, och att den synskadade får prova på ledarhund. Om allting visar sig stämma, så har man sedan rätt till ledarhund. Ledarhundar äger sedan tillträde till många olika platser, där det normalt sett råder hundförbud, som till exempel apoteket och även många restauranger.Kontakta oss

Telefon: 070 - 310 22 132

Mail: info@sokhund.se