Polishund

När någon säger ordet polishund, så tänker man nog omedelbart på schäfrar, och det ligger en hel del sanning i det. Även om det inte finns några krav på vilken ras en polishund ska vara, så är i grova tal räknat tre fjärdedelar av alla polishundar schäfrar. Polishund är också ett samlingsbegrepp för hundar som har en hel del olika arbetsuppgifter. För den olovligen demonstrerande allmänheten kanske intrycket är att polishunden finns där som en ”extra” polisman, utan batong men med tänder. Men så är det ju inte riktigt, och det mesta arbetet som polishundar utför är något som allmänheten inte märker av.

 

Mycket av de olika polishundarnas arbetsuppgifter har med deras fenomenala luktsinne att göra: bombhundar, narkotikahundar, spårhundar och så vidare. Kraven för att bli polishund är sedan också mycket tuffa, och hundan måste uppvisa inte bara god sökförmåga, utan även mentala egenskaper som ligger på topp. Polishundar arbetar i par med en polisman, ett så kallat ekipage, och efter att ha genomgått de två delprov som krävs är hunden redo att tas i tjänst. Ekipaget provas sedan en gång per år, och misslyckas detta tas de ur tjänst. Det räcker således inte med att genomgå proven och sedan slappna av.

 

De flesta polishundar specialiserar sig sedan ytterligare, för att söka efter exempelvis vapen, narkotika, avlidna personer och så vidare. Det finns sedan också en del polishundar som används vid ”särskild polistaktik”. Särskild polistaktik är vad som används vid demonstrationer, större fotbollsmatcher, och liknande, och är kanske den situation när de flesta får se, eller i värsta fall själva uppleva, en polishund i aktion. Men det är viktigt att komma ihåg att detta inte är vad polishundar sysslar med i huvudsak.

 

Kraven på polishundar är som sagt stor, och som tidigare nämnts arbetar de i par, tillsammans med en hundförare. Kraven för att bli hundförare är inte riktigt lika stora, relativt sett, men är ändå högre än för genomsnittspolismannen. Rollen som hundförare slutar inte i och med att arbetsdagen tar slut, utan hunden bor hos sin hundförare. Detta för att god förståelse och samarbete dem emellan annars skulle vara svår att utveckla.

 Kontakta oss

Telefon: 070 - 310 22 132

Mail: info@sokhund.se