Sökhund

Sökhund är en övergripande term, som innefattar flera olika typer av brukshundar: jakthundar, bombhundar, narkotikahundar och så vidare. Med termen kan dock även avses hundar som tävlar i sökorienterade bruksprovsgrenar. Grunden för sökhundar är dock att de med sitt extremt välutvecklade luktsinne hittar saker tack vare dess lukt. Narkotikahundar är kanske de mest kända sökhundarna, men hundens luktsinne kan komma till nytta på många olika sätt. Till exempel finns gashundar, som är specialister på att hitta gasläckor, mögelhundar som spårar upp mögel. Användningsområdet för sökhundar är enormt, och än så länge är vi inte ens i närheten av att hitta någon teknologibaserad ersättning. Hundens nos är helt enkelt oöverträffad, och vissa raser har avlats fram under lång tid för att ytterligare förfina den. På sätt och vis är alltså sökhunden en mänsklig skapelse, likväl som ett teknologiskt hjälpmedel skulle vara.

 

Jakthundar
De flesta, men inte alla, jakthundar kan sägas vara sökhundar, med olika uppgifter; alltifrån till att söka upp viltet, till att spåra skadskjutna djur. De allra flesta sökhundarna i Sverige, och världen, är jakthundar. Om svamphundar, hundar som tränats för att söka efter svamp också ska räknas till jakthundar kan man diskutera...

 

Polishundar
Inom polisen förekommer flera olika typer av sökhundar. Dessa har en mängd olika uppgifter: alltifrån att söka efter narkotika, sprängämnen och döda personer, till att användas som ”vittnen” för att koppla en viss person till en brottsplats. Att poliser används som sökhundar för personer förekommer givetvis även det.

 

Militärhundar
Även inom det militära används olika typer av sökhundar. Ett exempel är minhundar, med uppgift att söka upp – och undvika – minor.

 

Räddningshundar
Räddningshundar används huvudsakligen till att finna personer som saknas, ofta till följd av naturkatastrofer eller olyckor, men även sådana som helt enkelt gått vilse.

 

Mögelhundar
Detta kanske inte låter så glamoröst, men mögelhundar fyller en viktig uppgift, då de kan upptäcka mögel i byggnader på ett mycket tidigt stadium.

 

Sökhunden har kort sagt ett otroligt brett arbetsområde, och hundens nos har visat sig ovärderlig inom en mängd olika områden. Dock så är inte alla de arbetsuppgifter hundar kan ha baserade på deras luktsinne, där ledarhundar för blinda är ett bra exempel, och terapihundar ett annat.

 Kontakta oss

Telefon: 070 - 310 22 132

Mail: info@sokhund.se